خانه / هفته دوم

هفته دوم

گزارش هفتگی مهمترین جزء این دوره آموزشی ست.

گزارش هفتگی نشان می دهد که شما دوره آموزشی برونفکنی و خواب روش را تا چه حد جدی گرفته اید. اگر به موضوعِ این دوره آموزشی یا هر دوره آموزشی دیگری به عنوان موضوعی جانبی نگاه کنید، موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد.

جواب هایی که به صورت فینگلیش نوشته شده باشند یا پر از غلط های نگارشی باشند در نظر گرفته نخواهند شد.

 

error: